Sikre investeringer

Holdingselskaber:

Anvendelsen af holdingselskaber er yderst fordelagtig, hvis man ønsker at sikre sine investeringer, og kan give store skattefordele for selskaber med begrænset ejerkreds.

Et holdingselskab er et selskab der ejer aktierne i et andet selskab eller andre aktiver. Det kan f.eks. være dig der ejer alle aktierne i holdingselskabet, mens holdingselskabet så ejer din virksomhed. Dette kan der være mange fordele forbundet med. Et dansk holdingsselskab vil således kunne give følgende fordele:

  • Virksomhedens overskud kan anvendes til investeringer der ellers ligger udenfor det almindelige arbejdsområde, ved at overskudet føres over i holdingsselskabet, som herefter foretager investeringen.
  • Vil du investere dit overskud, ville du skulle betale skat, såfremt du tager pengene ud til dig selv, for dernæst at investere dem. Ved at gøre det gennem et holdingsselskab, skal der først betales skat når pengene en dag trækkes ud af holdingsselskabet.
  • Hvis du betaler topskat, minimeres den skat du skal betale på afkast, fra personskatten på 63% til selskabsskatten på 25%. (Danmark har stadig den højeste selskabskatte procent i Europa)
  • Værdier fra dit selskab kan flyttes over i holdingsselskabet, således at dit selskab bliver mindre værd. Dette kan bl.a. anvendes ved generationsskifte, da det så bliver lettere for dine børn at overtage virksomheden.
  • Anvendelsen af holdingselskaber er yderst fordelagtig for både mindre og større virksomheder. Holdingselskaber kan stiftes i Danmark, efter de danske regler, men kan i de fleste tilfælde gøres mere optimalt i andre EU-lande, da der findes bredere og mere fordelagtige regler i nogle af medlemslandene.
  • Hvis Holdingselskabet ejer minimum 10% af datterselskabet i mindst et år, kan udbytte overføres til holdingselskabet skattefrit.
  • Ønsker du at sælge driftsselskabet, skal du enten betale kapitalindkomstsskat (hvis du har ejet det i mindre end 3 år) eller aktieindkomstsskat (hvis du har ejet selskabet i mere end 3 år). Er det imidlertid ikke dig, men derimod et holdingsselskab der sælger driftsselskabet, kan dette ske skattefrit hvis holdingsselskabet har holdt aktierne i 3 år.

Udenlandske holdingsselskaber:
Har man ikke allerede stiftet et dansk holdingselskab, men planlægger at benytte sig af de fordele selskabsformen kan tilbyde, vil det være en fordel at stifte selskabet på f.eks. Malta frem for at stifte et dansk holdingselskab. Malta er medlem af EU, og er derfor underlagt de overordnede regler der udstedes herfra, men samtidig har de deres eget veludviklede regelsæt, som giver bedre udviklingsmuligheder for selskaber. Vi anbefaler derfor, at du overvejer denne form for holdingselskab.

Vælger du alligevel at anvende den danske form, kan vi selvfølgelig også hjælpe dig med dette. Vi tilbyder gerne uforpligtende rådgivning herom.