Malta selskaber

Malta Holdingselskaber & Driftsselskaber

Nøgleinformation om Maltesiske selskaber & holdingselskaber

Malta bør være med i overvejelsen for ALLE der påtænker at stifte et holdingselskab og fordele og ulemper må holdes op mod de tilsvarende for danske

Beskatning på Malta
Holding selskaber på Malta beskattes som udgangspunkt med 35%, men er ejerkredsen bosiddende uden for Malta reduceres skatten til  5%

Anvendelsen af holdingselskaber er yderst fordelagtig for både mindre og større virksomheder. Holdingselskaber kan stiftes i Danmark, efter de danske regler, men kan i de fleste tilfælde gøres mere optimalt og fordelagtigt i andre EU-lande, da der findes bredere og mere fordelagtige regler, i andre udvalgte medlemslande. Malta er, efter de blev optaget i EU, et af de mest interessante lande for stiftelse af holdingselskaber.

Hvis Holdingselskabet ejer minimum  10% af datterselskabet i Danmark mindst et år, kan udbytte overføres til holdingselskabet skattefrit.

Ved salg af selskabet
Ønsker du at sælge driftsselskabet, skal du enten betale kapitalindkomstsskat (hvis du har ejet det i mindre end 3 år) eller aktieindkomstsskat (hvis du har ejet selskabet i mere end 3 år). Er det imidlertid ikke dig, men derimod et holdingsselskab der sælger driftsselskabet, kan dette ske skattefrit hvis holdingsselskabet har holdt aktierne i 3 år.

Ved arv og generationsskifte
Værdier fra dit selskab kan flyttes over i holdingsselskabet, således at dit selskab bliver mindre værd. Dette kan bl.a. anvendes ved generationsskifte, da det så bliver lettere for dine børn at overtage virksomheden.

Introduktion til Malta selskaber
Malta har en af EU’s bedste lovgivninger, når det gælder skatte effektive holdingselskaber og driftsselskaber. Selskabsskatten på Malta bliver effektivt 5 % hvis ejeren er Non Resident altså bosiddende uden for Malta og Malta har dobbeltbeskatningsaftaler med over 45 lande, herunder Danmark.
Malta har siden 2004, været et fuldgyldigt medlem af EU.

Et Malta selskabs overskud, beskattes med en fast sats på 35 %, men kan nedbringes via en refusion i overensstemmelse med landets regler for udenlandske aktionære.
Her ud over, er der adskillige andre omstændigheder, der er med til at gøre Malta til den mest fordelagtige europæiske destination for stiftelse og placering af holdingselskaber:

*  Profit fra salg af aktiver (for det meste aktier i andre selskaber) er
skattefrie

*  Kapitalindkomst er skattefri, med mindre den stammer fra
lokale ejendomme.

*  Royalties er skattefri

*  Finansielle afkast er skattefrie

Ovennævnte undtagelser er utrolig interessante og er blandt grundene til at Maltesiske holdingselskaber er særdeles attraktive for international selskabs og skatteoptimering, især i kombination med de dobbeltbeskatningsaftaler Malta har indgået. Malta selskaber kan især være interessante som holding for Danske anpartsselskaber og aktieselskaber. Malta bør være med i overvejelsen for ALLE der påtænker at stifte et holdingselskab og fordele og ulemper må holdes op mod de tilsvarende for danske holdingselskaber.

Reglen for skattebetaling og refusion, er så tætte at der kun er 14 dage mellem skattebetaling og modtagelsen af refusion.

Maltesisk Internationalt Holding Selskab, som benytter en udenlandsk konto til at modtage indkomst fra udenlandske kilder, betaler 35% i skat på dets overskud som sædvanligt, men kan gøre brug af én af følgende fire metoder til at forsøge at nedbringe skatten.

1. Dobbelt beskatnings aftaler: Malta har dobbeltbeskatnings overenskomster med 45 lande, inklusiv næsten alle af de førende OECD lande, med 17 yderligere overenskomster i vente.
2. Commenwealth fritagelse. Ikke særligt bruge.
3. Uniliteral fritagelse. Når der ingen overenskomst forefindes, giver Malta en tilsvarende fritagelse;
4. Flatrate udenlandsk skatte kredit: Hvis ingen dokumentation forefindes til at fastsætte en aftale eller punkt tre, vil Malta give en 25% skatte kredit.

Ønsker du nærmere information, beder vi dig kontakte os pr. mail eller telefon.

Maltas dobbeltbeskatningsaftaler :

Albania
Australia
Austria
Barbados
Belgium
Bulgaria
Canada
China
Croatia
Czech Republic
Cyprus
Egypt
Germany
Finland
France
Hungary
Iceland
India
Italy
Korea
Kuwait
Lebanon
Libya
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Netherlands
Norway
Pakistan
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovakia
South Africa
Sweden
Switzerland
Thailand
Tunisia
Turkey
United Arab Emirates
United Kingdom