Offshore selskaber

Er offshore selskaber lyssky selskabsformer?
Offshore selskaber har tidligere været forbundet med økonomisk kriminalitet, selskabstømning eller decideret guerillakrig mod skattemyndighederne. Det har selvfølgelig afholdt mange fra at benytte disse selskaber , mens andre har set det som en mulighed for at misbruge reglerne på området. Dette er beklageligt, da der er flest legitime fordele forbundet med brugen af udenlandske selskaber, så længe man overholder de danske regler på området, og ikke søger kreditor og skattely.
Som ovenfor nævnt, er der mange fordele forbundet med at kombinere sit selskab med en offshore afdeling.

For blot at nævne nogle fordele kan fremhæves:

– Selskaber der stiftes i offshore destinationer har samme status som det danske A/S uden samme kapitalkrav.
– Oftest er det tilladt at låne penge af selskabet – aktionærlån er altså tilladt.
– Fast revisor er ikke påkrævet.
– Man har ikke pligt til at offentliggøre årsregnskab.
– Immaterielle rettigheder kan med fordel isoleres i et offshore selskab, hvorved man opnår optimal beskyttelse.
– Selskabet har begrænset personlig hæftelse for deltagerne, og kan have benævnelserne ApS, A/S, Ltd., Limited, GmbH, A/G, Inc., Int., Corp., SA, m.m.
– Ejerskab af selskabet kan placeres i en trust fond eller hos en nominee shareholder, hvorved det isoleres fra det danske selskab eller fra dansk skattepligt. Dette skaber konkurrencefremmende anonymitet.
– Afhængig af hvilken destination man vælger, kan man skræddersy hvilke regler der skal gælde for selskabet, samt hvilke domstole der skal kunne gennemtvinge eventuelle afgørelser.
– Landene som anvendes som destinationer, har strenge fortrolighedsforpligtelser, som medfører strafferetligt ansvar for finansielle institutioner der lækker oplysninger, uden at dette sker på baggrund af en retskendelse eller dom.

Som følge af ovenstående, anvendes offshore selskaber i vid udstrækning af mange danske børsnoterede selskaber. Også private selskaber, benytter sig i større udstrækning af offshore selskaber, især på grund af de lave omkostninger og det begrænsede ansvar.
Udenlandske selskaber bliver da også mere og mere almindelige i det danske selskabslandskab, og skattemyndighederne godkender i vid udstrækning disse nye selskabsformer. Hvis man f.eks. foretager en søgning på De Gule Sider eller Krak efter ordet: Ltd., Limited, Inc., Int. eller Corp. får man en forståelse af brugens omfang.

Med vores offshore selskabs-pakke får du en professionel løsning fra starten. Vi garanterer dig åbning af en anonym offshorekonto til selskabet og vi sørger for alle de dokumenter der skal behandles. Opsætningen af bankkontoen tager normalt 1-4 uge, alt efter hvilken bank der vælges. Vi står for den aktuelle papirgang i forbindelse med selskabet, i form af professionel nominee service, så du ikke behøver tænke på andet end den daglige drift og dine kunder. Nominee funktionen kan naturligvis fravælges hvis det foretrækkes.

En komplet selskabspakke indeholder følgende services:
– Navnetjek
– Selskabsstiftelse
– Indberetning for selskabsregistret
– Stiftelsesbevis /Certificate of Incorporation
– Stiftelsesdokumenter /Memorandum of association
– Aktiebevis /Share certificate
– Registreret adresse
– Ubegrænset fuldmagt /Power of Attorney
– Stedfortrædende direktør /Nominee Director
– Selskabs-kit
– Årlig selskabsafgift
– Bestyrelses referat
– Bestyrelsesbeslutning om at åbne bankkonto
– Register over direktører
– Register over aktionærer
– (Mulighed for ekstra standardkontrakter ved forespørgsel)
– Anonym bankkonto inkl. netbank og mulighed for Debit og Kreditkort.

Der kan forekomme små afvigelser på priser og procedurer, fra land til land, men som udgangspunkt vil prisen være som følger:

Ønsker du adgang til professionel privat banking, formueforvaltning i Schweiz, Luxembourg eller Liechtenstein, så kræver dette blot at du har en startkapital på over 80-100.000 Euro