Offshore i praksis

Stiftelse og drift af et IBC selskab

Har kan du læse om, de enkelte services vi leverer i forbindelse med stiftelse og drift af et IBC selskab. Det er vigtigt, at du vælger services efter den type forretning, du ønsker at drive, da det kan medføre unødige omkostninger, hvis du fejlagtigt vælger for mange eller for få services ved stiftelsen. Vi giver dig selvfølgelig grundig vejledning inden du vælger.

Stiftelse
Stiftelsen af et en udelandsk filial eller et offshore selskab sker via en registreret agent, der har bopæl i den offshore-stat, du ønsker at benytte – eksempelvis New Zealand. Denne agent, der som regel er advokat eller revisor, sørger for, at alle papirer bliver behandlet korrekt, stemplet og leveret til den rette adresse. Desuden sørger agenten for, at de dokumenter der skal godkendes hos en notar, bliver behandlet, og at alle nødvendige formalia iagttages og overholdes.

Agenten sørger for følgende dokumenter:
Certificate of Incorporation
Memorandum of Association
Share Certificate
Endorsement Certificate
Articles of Incorporation

Betegnelsen for dokumenterne kan variere fra jurisdiktion til jurisdiktion.

Registreret adresse
For at oprette et selskab skal du have registreret en adresse i det pågældende land. Denne adresse vil oftest blive leveret af agenten. Adressen skal bruges ved eventuel indgåelse af kontrakter på vegne af offshore selskabet. Den post, der bliver leveret på adressen, bliver arkiveret sammen med selskabets øvrige papirer.

Virtuelt Kontor og Businesspakke
Vores kontorservice giver dig mulighed for at modtage og videresende post til en hvilken som helst adresse verden over. Denne service kan være god i forbindelse med selskaber, der har meget korrespondance med sine kunder.

Company Secretary
Mange steder er det et krav, at selskabet har en officiel sekretær. Ofte skal der påføres mere end én underskrift, når selskabet underskriver kontrakter eller lignende. Sekretæren har beføjelse til at skrive under på vegne af selskabet – dog kun sammen med direktøren. Sekretæren kan ofte leveres af agenten eller dennes samarbejdspartner. En sådan sekretær kaldes en ”Nominee Secretary”.

Nominel Direktør
Direktøren eller direktørerne er selskabets ledelse eller bestyrelse og kaldes ”Board of Directors”. Disse personer er ansvarlige for virksomhedens drift og virke. Mange steder kræver staten, at direktører er registreret med navn og adresse, men der er ikke altid krav om, at direktørerne er bosat i staten.

Er du ikke interesseret i almindelig offentlighed om forbindelsen mellem dig og dine selskaber, eller dine selskaber imellem, kan vi tilbyde en nominel direktør, der registreres i forbindelse med selskabet. Denne funktion har mange betegnelser. Man bruger også navne som f.eks. Managing Director eller CEO (Chief Executive Officer) til at betegne stillingen – alle disse poster kan varetages af en nominee director.
Nominel aktionær
En Nominee Shareholder eller nominel aktionær er en navngiven aktionær, som ikke selv kan drage fordel af aktierne i selskabet og som ikke har stemmeret. Personen lægger altså kun navn til. Du kan benytte en nominel aktionær, hvis du ikke ønsker dit navn registreret i forbindelse med selskabet. Det er også muligt at stifte en Trust-fond, som bærer ejerskabet af aktierne.
Dette kan for eksempel være en fordel, hvis man af personlige årsager ikke ønsker offentligt at være forbundet med selskabet (for eksempel etiske, politiske, familiemæssige eller andre lignende årsager.)

En komplet selskabspakke indeholder følgende services:

– Navnetjek
– Selskabsstiftelse
– Indberetning for selskabsregistret
– Stiftelsesbevis /Certificate of Incorporation
– Stiftelsesdokumenter /Memorandum of association
– Aktiebevis /Share certificate
– Registreret adresse
– Ubegrænset fuldmagt /Power of Attorney
– Stedfortrædende direktør /Nominee Director
– Selskabs-kit
– Årlig selskabsafgift
– Bestyrelses referat
– Bestyrelsesbeslutning om at åbne bankkonto
– Register over direktører
– Register over aktionærer

Der kan forekomme små afvigelser på priser og procedurer, fra land til land. Men som udgangspunkt vil prisen være som følger:

I alt Euro  2.600,-