Vi anbefaler Julius Bär
 3500 ansatte
 Filialer i hele verden
 Største private kapitalforvalter i CH

Schweiz har i mange år været blandt verdens elite når det drejer sig om Private Banking og Investment Banking. I alpelandet findes i dag nogle af verdens største banker. Årsagen er blandt andet den stabile valuta og et liberalt kapitalmarkedet der er med til at skabe et optimalt investeringsklima. Dette investeringsklima har blandt andet medført at 1/3 af verdens private offshore penge bliver rådgivet fra Schweiz. Andre kendetegn for Schweiz er den gamle banktradition, politisk neutralitet, samt de strikse regler om bankhemmelighed, som er med til at sikre kunderne fuld diskretion og et maksimalt udbytte af deres investeringer.

Der var dog en bank, der særligt vækkede vores interesse – den største formueforvalter i Schweiz!
Bank Julius Bär
Julius Bär har hovedkontor i Zürich, som er verdens absolut førende private banking centrum. Rødderne hos Julius Bär gruppen stammer tilbage fra 1890 og banken er den ledende formueforvalter i Schweiz, som ikke beskæftiger sig med andet. Gruppen tilbyder eksklusiv rådgivning, indenfor private banking, formueforvaltning for private og institutionelle kunder samt investeringsforeninger. Julius Bär er kendt af mange kapitalforvaltere, som en gruppe, hvis navn giver tillid. Tilliden er skabt igennem kvalitet, kontinuitet, resultater og nytænkning.

I 2005 købte Julius Bär gruppen tre andre schweiziske privat banker samt den specialiserede kapitalforvalter ”GAM”. Dette har medført en forøgelse af medarbejderne til 3.500. På samme tid er Julius Bär vokset til den største rene private kapitalforvalter i Schweiz og forvalter DKK 1.300 mia. med kunder i 160 forskellige lande. Ved at føre de velrenommerede privatbanker sammen, under det stærke navn Julius Bär opstod et kompetencecenter, hvor der tilbydes formuerådgivning til særdeles krævende kunder. En rådgivningen der er kendt som en åben og kundevenlig forretningsmodel.

Styrkerne ved Julius Bär er en meget kundeorienteret og personlig kontakt, såvel som et omfattende produkt og service udbud, tilpasset med enestående investeringsprodukter, aktiv rådgivning, wealth engineering samt ydelser fra family office (inkl. skat og arveplanlægning). Yderligere styrker er formuepleje (med absolut eller relativt afkast), investeringsforeninger, stukturerede produkter (med eller uden kapitalgaranti) samt lån.

Et af de vigtigste markeder for Julius Bär er Europa, hvor de igennem et udbygget netværk, ofte besøger deres kunder eller forretningsforbindelser på deres hjemmebane.

Julius Bär har rådgivere, der taler engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk samt alle skandinaviske sprog. Deres brochuremateriale og kontoudskrifter er på enten engelsk, tysk, fransk eller italiensk.

Netop muligheden for at tale med banken på sit modersmål har gjort at det nordiske marked er blevet et voksende marked for Julius Bär. I dag udgør kunderne fra Danmark og Sverige cirka 70% af det nordiske marked.

Dintryghed mener at Julius Bär er en oplagt bank for de de kunder der ønsker en bank der kan løse mere end bare de almindelige investeringsopgaver. Det er klart en af de  banker vi kan anbefale til kunder med en samlet portefølje fra 5 mio kr. Såfremt du ønsker mere information om Julius Bär kan du kontakte os for mere information.