Cypern holdingselskab:
Billig opstart
Selskabsskat kun: 12.5%
Skat på dividende:    0%
Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark
Oplagt valg til holding
Gode bankmuligheder 
Cypriotiske holdingselskaber og driftsselskaber
 
Info om holdingselskaber og deres fordele
Anvendelsen af holdingselskaber er yderst fordelagtig, hvis man ønsker at få bedre kontrol med regnskaberne i sit selskab. Det kan benyttes til at optimere formueopgørelsen, og kan give store skattefordele for selskaber med begrænset ejerkreds.

Et holdingselskab er et selskab der ejer aktierne i et andet selskab. Det kan f.eks. være dig der ejer alle aktierne i holdingselskabet, mens holdingselskabet så ejer din virksomhed. Dette kan der være mange fordele forbundet med.

Danske holdingselskaber og deres fordele:

Virksomhedens overskud kan anvendes til investeringer der ellers ligger udenfor det almindelige arbejdsområde, ved at overskudet føres over i holdingsselskabet, som herefter foretager investeringen.

Holdingselskaber og investering
Vil du investere dit overskud, ville du skulle betale skat, såfremt du tager pengene ud til dig selv, for dernæst at investere dem. Ved at gøre det gennem et holdingsselskab, skal der først betales skat når pengene en dag trækkes ud af holdingsselskabet.

Hvis du betaler topskat, minimeres den skat du skal betale på afkast, fra personskatten på 63% til selskabsskatten på 28%.

Værdier fra dit selskab kan flyttes over i holdingsselskabet, således at dit selskab bliver mindre værd. Dette kan bl.a. anvendes ved generationsskifte, da det så bliver lettere for dine børn at overtage virksomheden.

Anvendelsen af holdingselskaber er yderst fordelagtig for både mindre og større virksomheder. Holdingselskaber kan stiftes i Danmark, efter de danske regler, men kan i de fleste tilfælde gøres mere optimalt i andre EU-lande, da der findes bredere og mere fordelagtige regler i nogle af medlemslandene.

Hvis Holdingselskabet ejer minimum 10% af datterselskabet i mindst et år, kan udbytte overføres til holdingselskabet skattefrit.

Ved frasalg af driftselskaber
Ønsker du at sælge driftsselskabet, skal du enten betale kapitalindkomstsskat (hvis du har ejet det i mindre end 3 år) eller aktieindkomstsskat (hvis du har ejet selskabet i mere end 3 år). Er det imidlertid ikke dig, men derimod et holdingsselskab der sælger driftsselskabet, kan dette ske skattefrit hvis holdingsselskabet har holdt aktierne i 3 år.

Holdingselskabet har en væsentlig ulempe: det medfører en del ekstra administrative opgaver. Hvis du vælger at søge rådgivning hos DinTryghed, sørger vi for at varetage alle administrative opgaver der opstår, ligesom vi også varetager registrering og al nødvendig kontakt med myndighederne. Således slipper du for alle unødige opgaver, men opnår samtlige fordele forbundet med holdingselskabets form.

Udenlandske holdingsselskaber og deres fordele:

Har man ikke allerede stiftet et dansk holdingselskab, men planlægger at benytte sig af de fordele selskabsformen kan tilbyde, vil det være en fordel at stifte selskabet på f.eks. Malta eller Cypern, frem for at stifte et dansk holdingselskab. Cypern er medlem af EU, og er derfor underlagt de overordnede regler der udstedes herfra, men samtidig har de deres eget veludviklede regelsæt, som giver bedre udviklingsmuligheder og konkurrencemuligheder for selskaber. Vi anbefaler derfor, at du overvejer denne form for holdingselskab.
Vælger du alligevel at anvende den danske form, kan vi selvfølgelig også hjælpe dig med dette. Vi tilbyder gerne uforpligtende rådgivning herom.
Introduktion til Cypriotiske selskaber
Cypern har en af EU’s bedste lovgivninger, når det gælder skatteeffektive holdingselskaber og driftsselskaber. Selskabsskatten på Cypern er kun 12.5% og Cypern har dobbeltbeskatningsaftaler med over 35 lande, herunder Danmark.
Republikken Cypern har siden 1. Maj 2004, været et fuldgyldigt medlem af EU.
 
Cypriotiske holdingselskabers fordele
Et Cypriotisk selskabs overskud, beskattes med en fast sats på 12.5 %.
Herudover er der adskillige andre omstændigheder der er med til at gøre Cypern til den mest fordelagtige destination for holdingselskaber:
Dividende modtaget fra udenlandske/ ikke Cypriotiske selskaber er skattefri.
Profit fra salg af aktiver (for det meste aktier i andre selskaber) er skattefrie.
Kapitalindkomst er skattefri, med mindre den stammer fra ejendom fra Cypern.
Profit fra aktiviteter fra ”permanent driftssted” i lande undtaget Cypern, så som et kontor, en fabrik, en byggeplads osv., er skattefrie.
Dividende udloddet til aktionærer i et Cypriotisk holdingselskab, er fritaget for skat på Cypern
Royalties er skattefrie
Finansielle afkast er skattefrie
Cypriotiske selskaber er fritaget for ejendomsavancebeskatning på ikke Cypriotisk ejendom 
Ovennævnte undtagelser er utrolig interessante og er blandt grundene til at Cypriotiske holdingselskaber er særdeles attraktive for international skatteoptimering, især i kombination med de dobbeltbeskatningsaftaler Cypern har indgået.
Cypriotiske selskaber kan især være interessante som holding for Danske anpartsselskaber og aktieselskaber. Cypern bør være med i overvejelsen for alle der påtænker at stifte et holdingselskab og fordele og ulemper må holdes op mod de tilsvarende for danske holdingselskaber.
Disse fordele gør sig kun gældende, når selskabet har fast driftssted på Cypern. Dette betyder, at ledelsens beslutninger etc. skal foretages på Cypern. Med andre ord så skal størstedelen af ledelsen sidde på Cypern og en Nominee Director løsningen er derfor tilrådelig.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster
Når man sammenligner Cypern med andre typiske, lavt beskattede lande, har Cypern en klar fordel som følge af de mange dobbeltbeskatningsoverenskomster der er indgået. Dette gør Cypern interessant ved planlægning af skat, og ved opsætning af skatteeffektive holdingstrukturer for Danske og andre Europæiske virksomheder. En sådan struktur kan omfatte flere driftsselskaber eller kan drives særskildt.

Cypern har dobbeltbeskatningsoverenskomst med følgende lande:
Østrig
Bulgarien
Belgien
Hviderusland
Canada
Kina
Tjekkiet
Danmark
Egypten
Frankrig
Tyskland
Grækenland
Ungarn
Indien
Irland
Italien
Kuwait
Libanon
Malta
Mauritius
Norge
Polen
Rumænien
Rusland
Seychellerne (ved handel med Special License Company, CSL)
Singapore
Slovakiet
Sydafrika
Sverige
Syrien
Thailand
UK (Storbritannien)
USA
USSR (*)
*Denne aftale gælder stadig mellem Cypern og Armenien, Kurghystan, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan og Ukraine.
En aftale med Finland er på vej.
Aftalen med Norge skal genforhandles.
Ønsker du nærmere information, beder vi dig kontakte os pr. mail eller telefon.

For etablering af holdingselskab klik her!

Send uforpligtende dit spørgsmål til os, klik her! 

NB: Malta og Cypern er blandt de mest eftertragtede lande at etablere holdingselskaber i.
Se derfor også information om Malta Holdingselskaber her.