Malta Holdingselskaber & Driftsselskaber
Nøgleinformation om Maltesiske selskaber & holdingselskaber 

Malta bør være med i overvejelsen for ALLE der påtænker at stifte et holdingselskab og fordele og ulemper må holdes op mod de tilsvarende for danske

Beskatning på Malta
Holding selskaber på Malta beskattes som udgangspunkt med 35%, men er ejerkredsen bosiddende uden for Malta reduceres skatten til 5%

Anvendelsen af holdingselskaber er yderst fordelagtig for både mindre og større virksomheder. Holdingselskaber kan stiftes i Danmark, efter de danske regler, men kan i de fleste tilfælde gøres mere optimalt og fordelagtigt i andre EU-lande, da der findes bredere og mere fordelagtige regler, i andre udvalgte medlemslande. Malta er, efter de blev optaget i EU, et af de mest interessante lande for stiftelse af holdingselskaber.

Hvis Holdingselskabet ejer minimum 10% af datterselskabet i Danmark mindst et år, kan udbytte overføres til holdingselskabet skattefrit.

Ved salg af selskabet
Ønsker du at sælge driftsselskabet, skal du enten betale kapitalvindingsskat (hvis du har ejet det i mindre end 3 år) eller aktie-indkomstskat (hvis du har ejet selskabet i mere end 3 år). Er det imidlertid ikke dig, men derimod et holdingselskab der sælger driftsselskabet, kan dette ske skattefrit hvis holdingselskabet har holdt aktierne i 3 år.

Ved arv og generationsskifte
Værdier fra dit selskab kan flyttes over i holdingselskabet, således at dit selskab bliver mindre værd. Dette kan bl.a. anvendes ved generationsskifte, da det så bliver lettere for dine børn at overtage virksomheden.

Introduktion til Malta selskaber
Malta har en af EU’s bedste lovgivninger, når det gælder skatte effektive holdingselskaber og driftsselskaber. Selskabsskatten på Malta er kun 5%% hvis ejeren er Non Resident altså bosiddende uden for Malta og Malta har dobbeltbeskatnings aftaler med over 45 lande, herunder Danmark.
Malta har siden 2004, været et fuldgyldigt medlem af EU.

Malta holdingselskaber, Fordele
Et Malta selskabs overskud, beskattes med en fast sats på 5%.
Her ud over, er der adskillige andre omstændigheder, der er med til at gøre Malta til den mest fordelagtige europæiske destination for stiftelse og placering af holdingselskaber:

*  Profit fra salg af aktiver (for det meste aktier i andre selskaber) er
   skattefrie

*  Kapitalindkomst er skattefri, med mindre den stammer fra
   lokale ejendomme.

*  Royalties er skattefri

*  Finansielle afkast er skattefrie

Ovennævnte undtagelser er utrolig interessante og er blandt grundene til at Maltesiske holdingselskaber er særdeles attraktive for international selskabs og skatteoptimering, især i kombination med de dobbeltbeskatnings aftaler Malta har indgået. Malta selskaber kan især være interessante som holding for Danske anpartsselskaber og aktieselskaber. Malta bør være med i overvejelsen for ALLE der påtænker at stifte et holdingselskab og fordele og ulemper må holdes op mod de tilsvarende for danske holdingselskaber.

Ønsker du nærmere information, beder vi dig kontakte os pr. mail eller telefon.


Klik her for bestilling af Malta selskab