Nominee pakke til Offshore IBC selskaber
Vi tilbyder en bred vifte af services. Du vil her få et overblik over vores udvalg.
Sekretær /Company Secretary
Mange stedet er det et krav, at selskabet har en officiel sekretær. Ofte skal der påføres mere end én underskrift, når selskabet underskriver kontrakter eller lignende. Sekretæren har beføjelse til at skrive under på vegne af selskabet – dog kun sammen med direktøren. Sekretæren kan ofte leveres af agenten eller dennes samarbejdspartner. En sådan leveret sekretær kaldes en ”Nominee Secretary”.

Stedfortrædende Direktør /Nominel Direktør / Nominee Director
Direktøren eller direktørerne er selskabets ledelse eller bestyrelse og kaldes ”Board of Directors”. Disse personer er ansvarlige for virksomhedens drift og virke. Mange steder kræver staten, at direktører er registreret med navn og adresse, men der er ikke altid krav om, at direktørerne er bosat i staten.
Er du som stifter af selskabet ikke interesseret i at have dit navn registreret nogen steder, kan vi tilbyde en nominel direktør, der lægger navn til selskabet. Denne funktion har mange betegnelser. Man bruger også navne som f.eks. Managing Director eller CEO (Chief Executive Officer) men navnet der på verdensplan er kendt, nå man direkte køber sig til funktionen er: Nominee Director. For at undgå, at den nominelle direktør misbruger sin position, afleverer personen en fuldmagt, kaldet en Power of Attorney, samt en signeret og stemplet opsigelse, der ikke er dateret. Opsigelsen kan bruges, hvis vores klienter ønsker at afskedige deres ”Nominee Director”. Den er med andre ord en sikkerhed for, at den direktør ikke misbruger sine beføjelser. I praksis ville det dog være svært for en sådan direktør at misbruge sine beføjelser, da han har meget begrænset adgang til vigtige dokumenter.
Det er normalt ikke muligt at trække på en ”Nominee Director”, da der reelt er tale om en person, der blot lægger navn til direktørposten. I vores service har du dog mulighed for at trække på hans ekspertise, hvis en kritisk situation skulle vise sig. Det kan være assistance til udarbejdelse af kontrakter, møder med kunder eller måske udsendelse af breve eller lignende.
Nominel aktionær
En Nominee Shareholder eller nominel aktionær er en navngiven aktionær, som ikke selv kan drage fordel af aktierne i selskabet og som ikke har stemmeret. Personen lægger altså kun navn til. Du kan benytte en nominel aktionær, hvis du ikke ønsker dit navn registreret i forbindelse med selskabet. Det er også muligt at stifte en Trust-fond, som bærer ejerskabet af aktierne.
Hvis du ønsker en mere sikker løsning, end blot en nominel direktør, har vi mulighed for at stifte en offshore Trust specielt til formålet. Læs mere: offshore trust fonde