IBC selskab som en del af en samlet offshore konstruktion
Samlet offshore-løsning

Et IBC selskab kan bruges som en del af en formuebeskyttende konstruktion. En sådan konstruktion kan bestå af en Trust-fond og et eller flere selskaber som i følgende eksempler:

1. Første konstruktion er et godt alternativ til en virksomhedspension. En dansk virksomhed foretager indkøb fra eksempelvis Asien hos et IBC selskab, der er ejet af en Trust-fond. Fonden kan som aktionær selv vælge at trække overskuddet ud eller reinvestere det. Stifteren af fonden har dermed mulighed for at hente en god ekstra pension.

2. En anden konstruktion kan være et IBC selskab som holdingselskab for flere datterselskaber. Med denne konstruktion vil IBC selskabet kunne trække overskuddet ud og lade det forrente uden skat. Man skal dog være forsigtig med denne løsning og kun vælge en destination der har indgået en dobbeltbeskatnings-overenskomst med det land hvor dit/dine driftsaktiviteter ligger eller hvor man kan se klare strategiske fordele.

3. En tredje konstruktion er en dansk virksomhed, der køber produkter eller services fra et engelsk selskab. Det engelske selskab udbetaler overskuddet til sin ejer, som er en Trust-fond. Denne fond indskyder kapitalen fra det engelske selskab, ind i et IBC selskab, som også ejes af Trust-fonden. Hvis den danske virksomhed så låner penge til driften af IBC selskabet, får den danske virksomhed rentefradrag på lånet, mens IBC selskabet ikke behøver at betale skat af renteindtægterne. Denne konstruktion er blevet brugt af mange selskaber – især rederier. For myndighederne er konstruktionen uigennemtrængelig, da der ikke er krav om oplysning af ejere af IBC selskaber. En udvidet version af denne løsning vil være, hvis man får IBC selskabets bank med ind over processen og selve lånet udstedes af dem, men midlerne til garanti for lånet låses. På denne måde har den danske virksomhed et lån direkte i en udenlandsk bank. Denne model er en mere plausibel model.

En standard offshore-løsning
En løsning der næsten kan bruges i alle sammenhænge, vil være en løsning der bygges op med et IBC offshore selskab. Dette selskab ejer rettigheder, kontrakter eller kunder.
Der hyres en agent som er et engelsk selskab, eller et andet selskab inden for EU der historisk set har haft et godt samarbejdsforhold med den udvalgte offshore destination hvor IBC selskabet er placeret. Det udvalgte EU selskab, i dette tilfælde England, står for den daglige drift af maskiner, fakturering til kunder og diverse services der måtte udføres. Ud af den samlede omsætning afregnes en passende procentdel til IBC selskabet, det er dog vigtigt at man ikke lader grådighed bestemme denne procentsats og overser vigtigheden af at betale blot en beskeden skat i England.

Begge disse selskaber stiftes og ejes af en offshore trust fond du stifter til formålet. Offshore fonden er anonym, har ingen oplysningspligt, er skattefri og er en stor beskyttelse for dine aktiver. Når man benytter en trust fond i en selskabskonstruktion som denne, er det ikke nødvendigt med en “nominee shareholder”. Prisen efter det første år er gerne det samme som med en alm. nominee shareholder, blot mere sikker. Har man mere end ét selskab placeret under sin trust fond, begynder det hurtigt at blive billigere i længden, end når man bruger konventionelle nominees.
Trust fonde har mange anvendelsesmuligheder, men til selskabsløsninger bør de kun anvendes som en holdingkonstruktion.