Verden er blevet mindre

I dag tænker, planlægger og arbejder vi langt ud over de grænser, der havde betydning før i tiden. Færre virksomheder driver forretning lokalt. Flere har behov for internationalisering. Det er disse forhold, der har givet IBC selskaberne deres eksistensgrundlag.

Et IBC selskab er et aktieselskab, der udelukkende driver forretning med kunder eller leverandører uden for det land, hvor det hører hjemme. Derfor kaldes det også et internationalt handelsselskab.
Sådanne selskaber, som ikke driver forretning i hjemlandet, undtages fra at betale skat af al indtjening udefra.  

Den stille forretningspartner
IBC selskaber fungerer som en stille forretningspartner, forstået på den måde, at det er etableret i et land, hvor det ikke vækker særlig megen opsigt hos de lokale myndigheder, fordi det ikke betaler skat. Et eksempel på sådan en stille forretningspartner er det selskab, TDC i flere år brugte som en ”Sell and lease back” løsning på Cayman Island. Selskabet leasede telefoncentraler til TDC, som derved opnåede et skattefradrag, der var større end, hvis TDC selv havde ejet centralerne. Fremgangsmåden var i fuld overensstemmelse med de love, der var gældende på det tidspunkt. Det var kun på grund af en ivrig journalist, at konstruktionen blev fremlagt som skattesvindel og skatteloven blev ændret.

Gode Offshore destinationer
Som gode offshore destinationer kan nævnes: Jomfruøerne (British Virgin Islands – også kaldet BVI), Seychellerne, Cayman Island, Bahamas, Vanuatu og Kanal Øerne, Kanariske øer. Også Gibraltar har i mange år været hjemsted for IBC selskaber. Vi anbefaler som standard Seychellerne og BVI.

Populær selskabstype
IBC selskaber er tydeligvis populære. I et lille land som British Virgin Islands med dets kun 22.000 indbyggere, har mere end 1.000.000 IBC selskaber allerede etableret sig. Og det er en forældet opfattelse, at IBC selskaber kun er for forretningsfolk, der vil gemme sig på grund at deres ufine forretningsmetoder. De anvendes nu indenfor rammerne af deres respektive lovgivning, og de store internationale børser såsom NASDAQ anerkender og tillader nu at selskaber etableret i offshore destinationer, at bliver børsnoteret hos dem. Dette har været af afgørende betydning for udviklingen.
Ligeledes har store internationale revisionshuse som KPMG og PWC placeret sig i disse jurisdiktioner – både for at drive forretning med rådgivning for deres nuværende kunder og for at få del i det marked, der findes på dette område.

Offshore selskaber benyttes ofte til handel. For eksempel kan et IBC selskab med stor fordel bruges som ”broker-selskab” – altså et selskab, der viderefakturerer varer og dermed skaber en fortjeneste på forskellen mellem købs- og salgspris. Op gennem 90’erne, hvor it-branchen havde sine gyldne år, brugte mange store distributører et IBC selskab som fast forretningspartner, når de importerede udstyr fra eksempelvis Fjernøsten eller USA. Derved kunne de bedre styre overskuddet i det land, hvor varerne blev afsat. En yderligere fordel ved konstruktionen var, at de lukrative bonusordninger, som eksempelvis Intel, Microsoft og HP tilbød, ikke blev udbetalt til distributøren i det højt beskattede land, men til IBC selskabet, som ikke betalte skat.

IBC Offshore selskaber – Hvad er historien?
Det første IBC selskab så dagens lys i en af verdens ældste offshore jurisdiktioner: Liechtenstein. Baggrunden var, at Liechtenstein efter første verdenskrig ønskede at distancere sig fra Østrig og Tyskland og i stedet lægge sig op af Schweiz, der havde en god, stabil økonomi. Liechtenstein havde stærkt behov for udenlandske investeringer og opfandt derfor IBC selskabet, der ikke betalte skat, så længe det handlede internationalt. I 1926 faldt lovgivningen på plads, og Liechtenstein ramte med sin nye strategi et kæmpe marked, der betød en stærk opblomstring i Liechtensteins økonomi. Liechtensteins IBC selskaber var forløbere for de Offshore selskaber, vi kender i dag, hvor strukturering og strategiplanlægning i virksomheder er blevet meget komplekst, og hvor økonomisk beskyttelse og det at værne om privatlivet bliver stadigt mere vigtigt.

Hvem bruger offshore selskaber?
I dag benyttes offshore selskaber både af privatpersoner og forretningsfolk. Her er en række eksempler:
– Private investorer
– Private daytraders
– Private kryptovalutahandlere
– Private personer, der ønsker anonyme bankkonti
– Private personer, der arbejder freelance
– Selskaber, der driver international handel
– Selskaber, der har brug for et holdingselskab
– Selskaber, der ønsker at minimere skat

Et godt eksempel på virksomheder, der benytter offshore selskaber, er store internationale rederier, som har forretninger på kryds af landegrænserne. Ligeledes har eksport orienterede virksomheder  og banker haft store fordele ved at strække sig over flere jurisdiktioner end blot den danske. Specifikt for eksempelvis banker, har man fundet det attraktivt at stifte selskaber på det velkendte Cayman Island.
Andre brugere af offshore selskaber er de såkaldte PT’er, Perpetual Travelers, der har hele verden som arbejdsplads. De har ingen fast bopæl og betaler derfor ikke skat. Disse “Kosmopolibenitter” benytter offshore selskaber til at fakturere deres kunder eller arbejdsgiver med. Dette kunne f.eks. være journalister der abejder uden tilknytning, eller kunstnere der rejser rundt og søger inspiration verden over, etc.  

Fortrolighed, ingen skat og meget mere!
Der er mange fordele ved at benytte et offshore selskab. En af de vigtigste er fortrolighed. Et offshore selskab har ikke pligt til at udlevere informationer om direktører og aktionærer. Dog er der gennem de senere år blevet lagt stort pres på at få oplysninger om ejerforhold og ledelse frem i offentligheden, disse oplysninger kan kun . Information om regnskab, ejendom og indestående er stadig fuldt fortroligt. Dette kan være en stor fordel i forhold til f.eks. konkurrenter, som derved afskæres fra at udnytte disse oplysninger til egen vinding.

En anden stor fordel er de beskedne krav til ledelsen. Der er eksempelvis kun krav om én aktionær eller ejer af selskabet, bestyrelsen kan bestå af en enkelt direktør, og det er muligt at undlade at registrere ejer (vha. en såkaldt Bearer Share). Der er intet krav om at indberette regnskab til myndighederne, og selskabet er ikke pålagt at betale skat de næste 50 år. Desuden er et IBC selskab forholdsvist nemt stifte. Der er ingen krav til minimumskapital eller stiftende generalforsamling. Hvis en generalforsamling ønskes, kan den afholdes hvor som helst. Det kræver kun begrænset papirarbejde at stifte et IBC selskab og prisen for at etablere det er ofte meget lavere end prisen for at etablere et aktieselskab i Danmark.

 • Som gode offshore destinationer kan nævnes: Jomfruøerne, Seychellerne, Cayman Island, Panama, Belize, Bahamas, Vanuatu, Dubai, Kanariske øer og Gibraltar
 • Et IBC offshore selskab har generelt ikke pligt til at udlevere informationer om regnskab.
 • Et IBC offshore selskab er forholdsvist nemt at stifte. Der er ingen krav til minimumskapital eller stiftende generalforsamling

BESTIL OFFSHORE SELSKAB ONLINE – Klik her!

 En komplet selskabspakken indeholder følgende services:

 • Navnetjek
 • Selskabsstiftelse
 • Indberetning for selskabsregistret
 • Stiftelsesbevis /Certificate of Incorporation
 • Stiftelsesdokumenter /Memorandum of association
 • Aktiebevis /Share certificate
 • Registreret adresse
 • Ubegrænset fuldmagt /Power of Attorney
 • Stedfortrædende direktør /Nominee Director
 • Selskabs-kit
 • Årlig selskabsafgift
 • Bestyrelses referat
 • Bestyrelsesbeslutning om at åbne bankkonto
 • Register over direktører
 • Register over aktionærer

BESTIL OFFSHORE SELSKAB ONLINE – Klik her!
INFO OM ENGELSKE SELSKABER

(Mulighed for ekstra standardkontrakter ved forespørgsel)
Der kan forekomme små afvigelser på priser og procedurer, fra land til land. Men som udgangspunkt vil prisen være som følger:
I alt Euro 2.000,-

Anonym bankkonto og mulighed for Debitkort og Kreditkort.
I alt Euro 750,-

Ønsker du adgang til professionel formueforvaltning el. private banking offshore kan vi henvise dig til et udvalg af de bedste!
For nærmere information klik her: Formueforvaltning el. private banking offshore