Trust-fonden – et sikkert værktøj i din planlægning
Grundlæggende viden om trustfonde
En trust-fond er en juridisk enhed, som tillægges bestemte rettigheder eller ejerskab over aktiver, og som kan bruges som enten kan bruges som en selvstændig enhed eller den kan administreres af en person  (Trustee). Trustee’en får således fuld rådighed over de aktiver, som den reelle ejer (Settlor) placerer i fonden.

En trust-fond er således en bred betegnelse for fonde etableret udenfor Danmark, og til et hvilket som helst formål. En udenlandsk fond er et godt værktøj til at sikre sig selv og udvalgte aktiver, og brugen heraf er nu blevet til at betale for enhver. De giver masser af muligheder som for eksempel børneopsparings løsninger, pensionsopsparing, investering, anonymt ejerskab af selskaber og beskyttelse af værdier, for bare at nævne nogle af de mange muligheder.

På denne side behandles hovedsaligt anvendelse af trustfonden i forbindelse med skattemæssige spørgsmål, herunder beskyttelse af aktiver o.l.

Oprettelse af udenlandske fonde, også kaldet trusts, bliver mere og mere populære efterhånden som det går op for folk, at det er fuldt lovligt. Man kan med god samvittighed oplyse til de danske skattemyndigheder, at man har stiftet en udenlandsk fond/trust, uden det nødvendigvis medfører ubehagelige repressalier. Det forudsætter naturligvis, at stiftelsen og driften af fonden er sket korrekt, og korrekt rådgivning i forbindelse med stiftelsen mv. er derfor særdeles tilrådeligt. Når man på denne måde placerer aktiver i udlandet, vil de ikke længere være underlagt national lovgivning, og dermed heller ikke samme lette offer for domsafsigelser og skatter.

Trust-fonden som værktøj til økonomisk planlægning:
En Trust-fond er et lovligt og fleksibelt hjælpemiddel når man ønsker forudsigelighed i sin økonomi. Som ovenfor nævnt, kan en en trust-fond anvendes til næsten alle formål, men hovedformålet er dog at beskytte aktiver fra domsafgørelser og anden binding. Sådanne fonde kaldes derfor ofte for “beskyttende Trust-fonde”. Et andet generelt anvendelsesområde er indenfor skattefritagelse eller udsættelse.

Trust fonde kan være lovbaserede eller kan etableres ved, at man udtrykker sig verbalt eller via et skrevet dokument. Dette skrevne dokument kaldes for trust-fondens “fundats” eller fondens vedtægter.
Trusten kan være placeret indenlands eller udenlands, men sidstnævnte giver klart den største fordel med hensyn til beskyttelse af aktiver og skattefritagelse. Uanset hvordan denne trust imidlertid oprettes, kan etablering og bibeholdelse af den være relativt simpelt og billigt, og den vil stadig kunne yde den fornødne beskyttelse samt give væsentlige skattebesparelser i et sikkert og fortroligt miljø.

Et krav for at en udenlandsk fond imidlertid kan blive anerkendt og opretholdt i forhold til de danske myndigheder er bl.a., at kontrollen over de tilførte aktiver er flyttet 100% fra dig til fonden. Der skal med andre ord være ‘vandtætte skodder’ mellem dig og fonden. Det betyder, at når aktiver er ført ind i fonden, mister du reel kontrol over disse. På forhånd vil du dog have indført bestemmelser i vedtægterne, der afgør hvad der skal ske med disse aktiver og hvordan de skal administreres. Det kan f.eks. være, at dine børn skal leve af renterne frem til de fylder 25 år, hvorefter hele beløbet udbetales til dem (det gjorde bl.a. Elvis Presley for at sikre sin datter). Du kan også bruge det som en pensionsopsparing, idet fonden gennem vedtægterne forpligtes til at foretage ratemæssige betalinger til navngivne personer, eller andre tilsvarende bestemmelser.

Hvem kan benytte en trust fond
En Trust fond er særdeles velegnet til at eje danske selskaber, udenlandske selskaber eller andre internationale projekter, på vegne af én selv. På denne måde opnås et 100% anonymt ejerskab, idet trusten jo reelt er selvejende. Dette foretrækkes ofte af offentligt kendte personer, royale, professionelle sportsfolk, fremtrædende erhvervsfolk, eller blot personer der ønsker at afskærme deres forretningsliv fra deres privatliv, og dermed ikke ønsker at ligge deres investeringer eller andre aktiver til offentlig skue for pressen, eller andre nysgerrige blikke.

Alt afkast genereret i en trust fond er skattefrit og ikke oplysningspligtigt. Desuden er en trustfond anonym og aktiverne sikres mod kreditorer, ægtefæller, børn, sagsanlæg mm. Ingen midler i fonden er underlagt nationale arveregler eller skatteregler – dette gælder uanset om trust-fonden er dansk eller ligger i udlandet. Du afgør således selv, hvem der skal arve, hvor meget der skal arves og i hvor store rater. Kort sagt, du har kontrollen.


For mere detaljerede oplysninger, klik venligst her: offshore trust fonde