Her følger en oversigt over de forholdsregler der gør sig gældende ved forskellige selskabsformer og scenarier.

Etablering og registrering af selskaber

Registreringsregler
Der betales moms i Danmark af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Momssatsen i Danmark er 25 pct.

Hvis du handler med danske virksomheder eller privatpersoner, er det vigtigt at fastslå, om dine leverancer af varer eller ydelser efter momslovgivningen har leveringssted i Danmark. Har leverancen leveringssted i Danmark, er du omfattet af de danske momsregler, og derfor skal du momsregistreres i Danmark og opkræve moms af værdien af dine leverancer her. Det gælder uanset værdien af leverancerne. Du kan læse mere om, hvordan du bestemmer leveringssstedet i afsnit E i “Momsvejledningen”, som du finder på www.skat.dk under “Rådgiver” og “Juridiske vejledninger”.

Har du fast forretningssted i Danmark, skal du få din virksomhed registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Har du ikke fast forretningssted her i landet, skal du registreres ved en herboende repræsentant.

Du kan dog i visse tilfælde undlade at lade dig momsregistrere her i landet. Det gælder, hvis det er køberen af leverancen, der skal afregne momsen til SKAT. 

Virksomheder, der leverer momsfritagne varer og ydelser, skal ikke momsregistreres her i landet. Til gengæld skal de som hovedregel registreres for lønsumsafgift, hvis de har fast forretningssted i Danmark. Du kan læse mere om, hvilke varer og ydelser, der er fritaget for moms, i SKATs vejledning “På vej mod egen virksomhed”, som du finder på www.skat.dk under “Virksomhed” og “Vejledninger”. Du kan også få vejledningen på et skattecenter.


Skattesatser og virksomhedsformer

Personligt ejet virksomhed
Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende og driver en personligt ejet virksomhed, har du mulighed for at vælge mellem tre regelsæt for skatteberegning.

Du kan blive beskattet efter:
de almindelige skatteregler for personer
reglerne om virksomhedsordningen
reglerne om kapitalafkastordningen.
Når indkomsten i din virksomhed er opgjort, beregnes skatten efter ét af de tre regelsæt for skatteberegning.

Virksomhed i selskabsform
I stedet for at drive en personligt ejet virksomhed, kan du vælge at stifte et selskab, som fx et aktieselskab A/S, et anpartsselskab ApS eller et IVS.

Dansk lovgivning stiller visse minimumskrav til kapitalen, når du stifter et A/S eller et ApS. Det kræver en aktiekapital på 400.000 kr. at stifte et aktieselskab og en indskudskapital (anpartskapital) på 50.000 kr. at stifte et anpartsselskab.
Grundlaget for opgørelsen af et aktie- eller anpartsselskabs skattepligtige indkomst er indkomsten i indkomståret. Indkomsten opgøres generelt efter de samme regler, som gælder for fuldt skattepligtige personer.

Indkomstskatten for alle selskaber er 22 pct.

Angivelse og betaling
Når du er momsregistreret, skal du opkræve og indbetale moms til SKAT. Hvor ofte du skal indbetale momsen, afhænger af, hvor stor virksomhedens omsætning er. For virksomheder, der kun drives lejlighedsvis, gælder der specielle regler for indberetning og betaling. Læs mere i vejledningen “Angivelse og betaling”, som du finder på www.skat.dk under “Virksomhed” og “Vejledninger”.

Når du er momsregistreret, skal du opkræve og indbetale moms til SKAT. Hvor ofte du skal indbetale momsen, afhænger af, hvor stor virksomhedens omsætning er. For virksomheder, der kun drives lejlighedsvis, gælder der specielle regler for indberetning og betaling. Læs mere i vejledningen “Angivelse og betaling”, som du finder på www.skat.dk under “Virksomhed” og “Vejledninger”.

Når du er momsregistreret, skal du opkræve og indbetale moms til SKAT. Hvor ofte du skal indbetale momsen, afhænger af, hvor stor virksomhedens omsætning er. For virksomheder, der kun drives lejlighedsvis, gælder der specielle regler for indberetning og betaling. Læs mere i vejledningen “Angivelse og betaling”, som du finder på www.skat.dk under “Virksomhed” og “Vejledninger”.

Fradragsret
Er du momsregistreret her i landet, kan du efter de danske momsregler få fradrag for momsen af dine indkøb af varer og ydelser til brug for virksomheden.

Hvis du ikke skal momsregistreres i Danmark, kan du, under visse nærmere fastsatte betingelser, få momsgodtgørelse for dine køb af varer og ydelser her i landet. Ordningen administreres af Skattecenter Tønder.

Når du er momsregistreret, skal du opkræve og indbetale moms til SKAT. Hvor ofte du skal indbetale momsen, afhænger af, hvor stor virksomhedens omsætning er. For virksomheder, der kun drives lejlighedsvis, gælder der specielle regler for indberetning og betaling. Læs mere i vejledningen “Angivelse og betaling”, som du finder på www.skat.dk under “Virksomhed” og “Vejledninger”.Når du er momsregistreret, skal du opkræve og indbetale moms til SKAT. Hvor ofte du skal indbetale momsen, afhænger af, hvor stor virksomhedens omsætning er. For virksomheder, der kun drives lejlighedsvis, gælder der specielle regler for indberetning og betaling. Læs mere i vejledningen “Angivelse og betaling”, som du finder på www.skat.dk under “Virksomhed” og “Vejledninger”.Når du er momsregistreret, skal du opkræve og indbetale moms til SKAT. Hvor ofte du skal indbetale momsen, afhænger af, hvor stor virksomhedens omsætning er. For virksomheder, der kun drives lejlighedsvis, gælder der specielle regler for indberetning og betaling. Læs mere i vejledningen “Angivelse og betaling”, som du finder på www.skat.dk under “Virksomhed” og “Vejledninger”.

Når du er momsregistreret, skal du opkræve og indbetale moms til SKAT. Hvor ofte du skal indbetale momsen, afhænger af, hvor stor virksomhedens omsætning er. For virksomheder, der kun drives lejlighedsvis, gælder der specielle regler for indberetning og betaling. Læs mere i vejledningen “Angivelse og betaling”, som du finder på www.skat.dk under “Virksomhed” og “Vejledninger”.

Når du er momsregistreret, skal du opkræve og indbetale moms til SKAT. Hvor ofte du skal indbetale momsen, afhænger af, hvor stor virksomhedens omsætning er. For virksomheder, der kun drives lejlighedsvis, gælder der specielle regler for indberetning og betaling. Læs mere i vejledningen “Angivelse og betaling”, som du finder på www.skat.dk under “Virksomhed” og “Vejledninger”.Når du er momsregistreret, skal du opkræve og indbetale moms til SKAT. Hvor ofte du skal indbetale momsen, afhænger af, hvor stor virksomhedens omsætning er. For virksomheder, der kun drives lejlighedsvis, gælder der specielle regler for indberetning og betaling. Læs mere i vejledningen “Angivelse og betaling”, som du finder på www.skat.dk under “Virksomhed” og “Vejledninger”.

Mere om:
Alternativ til Iværksætterselskab – uden kapitalkrav – IVS


Holdingselskab i udlandet
Engelsk firma
Udenlandske banker