Engelsk LTD selskab

Etablering at et UK Limited selskab
At stifte et Limited selskab, også kaldet et UK Ltd. selskab, svarer til at stifte et dansk ApS, da der på samme måde er begrænset ansvar for selskabsdeltagerne. Når man stifter et Aps, har man gjort sig klart, hvilket formål selskabet skal have. Det samme gælder, når man stifter et Ltd. selskab i England. Desuden skal der være styr på en række formalia. Nedenfor kan du læse om nogle af de muligheder, du har med et Ltd. selskab og om de services, vi leverer i forbindelse med stiftelse og drift.
 Vi står for al kommunikation med Companies House
England har siden 1844 haft en særlig instans til registrering af Ltd. selskaber. Denne instans kaldes Companies House og registrerer i dag mere end 300.000 selskaber årligt. Companies House ledes af en bestyrelse på syv personer med Claire Clancy som Chief Executive Officer. Hun har desuden det daglige ansvar for driften af statssekretariatet. Ud over bestyrelsen har Companies House et ekstra ledelsesorgan – et såkaldt ”Steering Board”. Det består af syv personer fra den private sektor og ministeriet for handel og industri.
Ønsker du at stifte et Ltd. selskab, står vi for al kommunikation med Companies House. Desuden sørger vi for indberetningen af Annual Return (årlig indberetning).
Dokumenter vedr. stiftelsen af et Ltd. selskab
Stiftelsen af et Ltd. selskab sker via en registreret agent, der har bopæl i England. Denne agent, der som regel er advokat eller revisor, sørger for, at alle papirer bliver behandlet korrekt, stemplet og leveret til den rette adresse. Desuden sikrer agenten, at de papirer, der skal godkendes hos en notar, bliver behandlet.
Agenten sørger for følgende dokumenter:
– Certificate of Incorporation
– Memorandum of Association
– Aktiebog
– Articles of Incorporatio
– Skatteblanketterne CT41G og CT600

Prismæssigt ligger vores pakker mellem 1500,- DKK og 12000,-

Prisen afhænger af servicepakkens omfang, altså om du skal have tilkoblet telefon og faxservice etc.
Pakke med standard services, i alt:
 I alt 1500,- DKK
UK Ltd. PROpakke med alle services, i alt:

 I alt fra 12.000,- DKK første år.
LÆSE MERE om engelske selskaber? – Klik her!
A ramp along a curved wall in the Kiasma Museu, Helsinki, Finland

The revitalized art gallery is set to redefine cultural landscape.

With meticulous attention to detail and a commitment to excellence, we create spaces that inspire, elevate, and enrich the lives of those who inhabit them.

The revitalized Art Gallery is set to redefine the cultural landscape of Toronto, serving as a nexus of artistic expression, community engagement, and architectural marvel. The expansion and renovation project pay homage to the Art Gallery’s rich history while embracing the future, ensuring that the gallery remains a beacon of inspiration.

The revitalized Art Gallery is set to redefine the cultural landscape of Toronto, serving as a nexus of artistic expression, community engagement, and architectural marvel. The expansion and renovation project pay homage to the Art Gallery’s rich history while embracing the future, ensuring that the gallery remains a beacon of inspiration.

White abstract geometric artwork from Dresden, Germany

Guiding your business through the project

Experience the fusion of imagination and expertise with Études—the catalyst for architectural transformations that enrich the world around us.

Meet our team

Our comprehensive suite of professionals caters to a diverse team, ranging from seasoned architects to renowned engineers.

Francesca Piovani

Founder, CEO & Architect

Rhye Moore

Engineering Manager

Helga Steiner

Architect

Ivan Lawrence

Project Manager

Enhance your architectural journey with the Études Architect app.

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
White abstract geometric artwork from Dresden, Germany