Engelske selskaber i praksis

Alt hvad du behøver for at komme i gang

En UK Ltd. startpakke indeholder alle de nødvendige dokumenter og services du skal bruge for at komme i gang – inklusiv virtual office og bankkonto i England. Ønsker du at eje og drive din virksomhed anonymt, har du desuden mulighed for at bestille nominee services. Denne service sikrer at ledelsens sæde er i England og at du dermed fritages for skattepligt i Danmark eller hvilket som helst andet land du måtte være bosat i.

UK Ltd. startpakke
Passende hvis selskabet blot skal benyttes som holdingselskab, ejendomsselskab eller lignende.
Denne pakke indeholder det mest nødvendige, herunder:

– Navnetjek
– Selskabsstiftelse
– Indberetning for selskabsregistret
– Stiftelsesbevis /Certificate of Incorporation
– Stiftelsesdokumenter /Memorandum of association
– Aktiebog /Shareregister
– Registreret adresse
– Selskabs-kit

  I alt 1500 ,- DKK

Bank konto i England i GBP or Euro sammen med oprettelse af selskab

I alt 3500,- DKK


UK Ltd. Propakke
Denne pakke indeholder alle tænkelige services der kan være brug for ved etablering og drift af et Engelsk selskab. Disse services sikrer en pæn og professionel profil og et højt serviceniveau.:

– Navnetjek
– Selskabsstiftelse
– Indberetning for selskabsregistret
– Stiftelsesbevis /Certificate of Incorporation
– Stiftelsesdokumenter /Memorandum of association
– Aktiecertifikat /Share Certificate
– Registreret og Business adresse
– Selskabs-kit
– Årlig selskabsafgift for de første 12 måneder
– Bestyrelsesreferat
– Bestyrelsesbeslutning om at åbne bankkonto
– Register over direktører
– Direktør service adresse i England (Din danske adresse holdes hemmelig)
– Register over aktionærer
– Bankkonto i England – London
– Virtual Office (Videresendelse af post)

   NB: Til denne løsning leverer vi et stort udvalg af standardkontrakter:
   (agentaftaler, ansættelseskontrakter, Nominee Company aftaler mm.)
  UK Ltd. Propakke med alle nødvendige services, i alt:
  I alt 12000,-  DKK

BESTIL SELSKAB ONLINE – Klik her! 
Hyatt Regency San Francisco, San Francisco, United States

The revitalized art gallery is set to redefine cultural landscape.

With meticulous attention to detail and a commitment to excellence, we create spaces that inspire, elevate, and enrich the lives of those who inhabit them.

The revitalized Art Gallery is set to redefine the cultural landscape of Toronto, serving as a nexus of artistic expression, community engagement, and architectural marvel. The expansion and renovation project pay homage to the Art Gallery’s rich history while embracing the future, ensuring that the gallery remains a beacon of inspiration.

The revitalized Art Gallery is set to redefine the cultural landscape of Toronto, serving as a nexus of artistic expression, community engagement, and architectural marvel. The expansion and renovation project pay homage to the Art Gallery’s rich history while embracing the future, ensuring that the gallery remains a beacon of inspiration.

Études is not confined to the past—we are passionate about the cutting edge designs shaping our world today.