Info om engelske selskaber

Det liberale England

EU har i de senere år flyttet på tidligere handelsgrænser og er i dag et fælles marked med fri handel internt mellem landene. Det betyder, at du som virksomhedsejer kan benytte den selskabsløsning, der passer bedst til dine ønsker og dit temperament. Brexit har dog ændret en smule på dette verdensbillede. Derfor er England lige nu i lidt af et limbo i forhold til handel med EU. Dette kan dog også have fordele i den moderne digitale tidsalder hvor services leveres online og derfor ikke har behov for at være underlagt toldgrænser.
Samtidig har England en liberal holdning til ejerskab og ledelse, og der er mulighed for at indgå samarbejde med et IBC/offshore selskab. Dertil kommer at man i England bruger anglesaksisk lovgivning, også kaldet ”Common Law”. Denne lovgivning er baseret på sædvane og kan ikke ændres med tilbagevirkende kraft som i Danmark. Denne form for lovgivning bygger hovedsaligt på “retfærdigheds-principper” som err udarbejdet gennem en lang retspraksis i hele Commonwealth verdenen.
Selskab med begrænset hæfte
Et UK Private Limited Company er et britisk privatejet aktieselskab. Det kaldes ofte blot for et ”Limited-selskab”, fordi det forkortes Ltd. – hvilket også skrives efter selskabets navn. Med ”limited” menes et selskab med begrænset hæfte. Det kan sidestilles med et dansk ApS selskab. Ltd. selskaber er underlagt den engelske Companies Act fra 2006.
Pas på ikke at forveksle Ltd. selskaber med PLC-selskaber. PLC står for Public Limited Company. Det er selskaber med en minimumskapital på 50.000£, og de svarer til de danske A/S-selskaber. Et Ltd. selskab kan ændres til et PLC-selskab, hvis det for eksempel skal børsnoteres.

Billig etablering

Et engelsk Ltd. selskab er opdelt på aktier eller ”shares”. Hver aktie har en pålydende værdi – eksempelvis 1£. Når aktien sælges til ejeren, skyder han midler svarende til den pålydende værdi i selskabet. Disse midler kan være penge eller andre aktiver.
Der skal blot sælges to aktier, før Ltd. selskabet er etableret. Det er med andre ord meget nemt og billigt at stifte.
Selskabet tegnes ikke nødvendigvis af aktionærerne. Det kan også tegnes af en bestyrelse: ”The Board of Directors”. Der er ofte kun én direktør eller ”director” i små, nystiftede selskaber. Det skal siges, at der i engelsk lovgivning er strengere krav til ledelsen end i Danmark. Direktøren er ansvarlig for alle selskabets aktiviteter, og det er derfor et stort ansvar lede et Ltd. selskab. Til gengæld er England meget liberal hvad ejerskab angår, og et engelsk selskab kan godt ejes af et offshore-selskab eller en Trust-fond.
Handel og Konsulentvirksomhed  
For danske virksomheder kan et engelsk Ltd. selskab bruges til handel internationalt. Det engelske selskab kan også service ydelser til kunder i EU. På den måde genereres en del af fortjenesten i England til en lavere beskatning og man er ikke underlagt de fremtidige regler som EU selskaber er underlagt.
Nogle bruger et Ltd. selskab i forbindelse konsulentvirksomhed. Når de har jobs rundt omkring i verden, bliver de aflønnet af selskabet. For en dansker betyder det, at de ikke behøver at betale arbejdsmarkedsbidrag (8%). Dertil kommer, at personer med mange rejsedage har et stort skattefradrag i henhold til de danske regler.
BESTIL SELSKAB ONLINE – Klik her!  

Stift offshore selskab
Hyatt Regency San Francisco, San Francisco, United States

<Kort & Godt> 

– Et UK Private Limited Company er et britisk privatejet aktieselskab
– Med ”limited” menes begrænset hæfte
– Engelsk lovgivning er har strengere krav til ledelsen i forhold til Danmark. Til gengæld er de mere liberale, hvad ejerskab angår
– Et engelsk Ltd. selskab er velegnet til handel internationalt

Études is not confined to the past—we are passionate about the cutting edge designs shaping our world today.