Limited selskaber har mange anvendelsesmuligheder

Kender du de mange åbne muligheder der findes med et UK Limited selskab?
Et Ltd. selskab kan bruges til mange forskellige opgaver. Den mest kendte er ejerskab af eksempelvis datterselskaber, men der er mange andre muligheder.

Her er en liste over opgaver, et Engelsk Ltd. selskab også kan varetage:
Holdingselskab for datterselskab
Leasingselskab for driftsselskaber
Ejendomsselskab
Konsulentvirksomhed
Reklamebureau
Telemarketing-virksomhed
Vikarservice
Softwareudvikling
Event-virksomhed
Kursusvirksomhed
Værktøjsudlejning
Udbytning af konceptbutikker
MLM Koncept moderselskab
Software leasing selskab
Kryptovaluta handelsselskab


Vi vil ikke gennemgå hver enkelt opgave her, men give et par eksempler på opgaver, et Ltd. selskab typisk benyttes til.

Leasingselskab drevet af et engelsk Ltd. selskab
Et engelsk Ltd. selskab er meget anvendeligt til leasing af for eksempel værktøj, maskiner, software eller hardware til et driftsselskab. Har du eksempelvis et dansk rengøringsselskab, der polerer gulve, kan dit engelske Ltd. selskab eje poleringsmaskinerne og lease dem til dit danske rengøringsselskab. Eftersom du selv kan fastsætte prisen på leasingen (med visse markeds begrænsninger), kan overskuddet i dit danske driftsselskab minimeres mens overskuddet i det engelske Ltd. øges tilsvarende.

Ejendomsselskab
Et engelsk Ltd. selskab kan med fordel benyttes som ejendomsselskab – også til danske ejendomme. Hvis selskabet for eksempel gøres til medejer af et dansk I/S-selskab sammen med en privatperson (dig), kan privatpersonen formuesikre investeringen i ejendommen mod udefrakommende kreditorer. I/S-selskabet kan nemlig ikke gøres til søgsmål fra kreditorer hos de enkelte interessenter. Dette kræver dog, at I/S-kontrakten er korrekt formuleret. Det hjælper vi naturligvis gerne med.

Kursusvirksomhed
Produktomsætningen i en kursusvirksomhed er af en sådan karakter, at du med fordel kan benytte et Ltd. selskab. Der er næsten udelukkende tale om timeforbrug til undervisning og kun begrænset brug af materialer. Gevinsten af Ltd. selskabet vil være betydelig på grund af den lave engelske skat.

Engelsk Ltd. selskab som partner i dansk I/S
Ltd. selskaber kan være medejere af danske I/S-selskaber. Faktisk kan et I/S være ejet af to Ltd. selskaber. De to selskaber betaler dansk selskabsskat af overskuddet, der modregnes skatten i England. Fordelen ved denne løsning er, at du som ejer af I/S-selskabet opnår begrænset hæftelse uden at skulle skyde aktiver for 50.000 DKK. ind i selskabet.

Engelsk Ltd. selskab som komplementar i dansk K/S
En anden mulighed er at lade Ltd. selskabet optræde som komplementar i et dansk K/S-selskab. Denne type selskab er desværre alt for sjældent brugt herhjemme trods de mange fordele i forbindelse med både hæftelse og fradrag. K/S-selskaber kaldes i England for: ”Limited Liability Partnerships”. I et K/S-selskab hæfter alle kommanditisterne begrænset, mens komplementaren hæfter med hele sin formue. Et Ltd. selskab kan være en fordelagtig komplementar i sådan en konstruktion.

Bestil dit UK Selskab i dag! Klik her

>>Kort & God<<
  Eksempler på hvad et Ltd. selskab kan bruges til:
– Leasingselskab
– Ejendomsselskab
– Kursusvirksomhed
– Partner i dansk I/S
– Komplementar i dansk K/S