Private Banking – Formuepleje
Tilbud til formuende virksomheder og private
Investering, formueforvaltning og porteføljemanagement
Her kan du læse om nogle af de interessante tilbud, vi har fået fra vores samarbejdspartnere i udlandet. De forskellige tilbud kan frit sammensættes, som du ønsker det. Vi har løbende interessante tips til investeringer. Vi hører gerne fra dig hvis du har spørgsmål eller ønsker et uforpligtende tilbud.

Private Banking
Benævnelsen “Private banking” dækker over situationen, hvor en bank af væsentlig styrke og position, tilbyder en privat kunde eller et selskab, investerings management i form af f.eks. investeringsporteføljer. Da disse banker som regel har en uvurderlig viden inden for investeringsområdet, vil de som regel ikke modtage kunder af mere almindelig karakter. Det er en forudsætning, at der ligger en væsentlig kapitalstyrke bag, for at disse banker indvilliger i at modtage kunden.

Gennem vores internationale forbindelser, har vi opnået et stærkt samarbejde med et udvalg af store banker verden over, som bla. er specialiserede i Private Banking. En del af disse steder er de villige til at slække på kapitalkravet, hvis kunden henvises af os, og det vil således ikke altid være nødvendigt f.eks. med en startkapital på €200.000. Dette er udelukkende et resultat af langvarige og gode samarbejdsforhold, som vi værdsætter højt.

Ønsker du, som privat kunde, at oprette f.eks. en investerings portefølje i udlandet, er følgende væsentlige at overveje:
– Hvilken risiko er du villig til at løbe?
– Hvilken tidsperiode er du villig til at binde dine aktiver for?
– Hvornår vil du have brug for fri rådighed over dine aktiver?
– Er formålet med investeringen hovedsaligt beskyttelse af aktiver, eller er er formålet snarere at forøge din formue?
– Hvilket beløb kan, og vil du investere?

Disse spørgsmål har alt sammen noget at gøre med, hvilken risikogruppe du vil blive placeret i, og medfører dermed også en direkte eksponentiel virkning for hvilket afkast du vil kunne forvente.
Vore private banking rådgivere rundt om i verden er eksperter i at analysere, forvalte og rådgive, og vil kunne skræddersy en løsning til netop dit behov.

Skandinavisk ekspertise – formueforvaltning i Schweiz / Liechtenstein
For privatpersoner er det ofte meget besværligt at få oprettet en konto i Schweiz og Liechtenstein. De banker, som opererer fra Schweiz og Liechtenstein, er varsomme med at tage nye kunder, der henvender sig direkte. Gennem vores samarbejdspartner i Schweiz kan vi tilbyde dig personlig formueforvaltning (Private Banking). Åbner du en konto gennem vores samarbejdspartner, får du i de fleste tilfælde tilknyttet en skandinavisk rådgiver. Nogle af de mest interessante lande for private banking og sikkeri transaktion banking, er i dag lande som Liechtenstein, Schweiz og Luxembourg.

Når du er kunde
Som kunde modtager du løbende rådgivning ved personlige møder, information pr. telefon samt et ugentligt nyhedsbrev. Din portefølje bliver tilpasset til netop din risikoprofil og dine ønsker. Afkastet afhænger selvfølgelig af, hvor risikovillig du er. De seneste fem år har det laveste afkast til vores kunder, ligget på et årligt afkast på 18% på lav risiko obligationer, og vores porteføljemanager håndterer dagligt investeringer for trecifrede millionbeløb.

Eliminering af skatten på finansielt afkast
Muligheden for at eliminere skatten på finansielt afkast er opstået efter vedtagelsen af lov nr. 407 af 1. juni 2005, der ophævede nogle af de tidligere danske værnsbestemmelser, der blev erklæret EU-stridige.

Metoden er bl.a. beskrevet af Ria Falk fra revisionsfirmaet KPMG i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2005.
Metoden forudsætter, at der ejes mindre end 25 % af aktierne, da men ellers vil blive ramt af noget. der hedder CFC-beskatning. Det indebærer, at man skal indtægtsføre det finansielle afkast i det udenlandske selskab direkte på sin egen danske selvangivelse.

Eks på lovlig skattereduktion for selskaber
Fem danske selskaber går sammen om at etablere et investeringsselskab i et off-shore land, hvor selskabsskatten er nul.
Selskaberne låner hver en million som indskydes i off-shore selskabet. Off-shore selskabet køber obligationer for pengene.
Renteafkastet vil være skattefrit og renteudgifterne kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst i det danske selskab.
Da hver af selskaberne ejer 20 % af aktierne i off-shore selskabet, kan off-shore selskabet udlodde udbytte skattefrit op til det danske selskab, jf. selskabsskatteloven § 13, stk. stk. 1, nr. 2. Man kan således bruge skattefrie indtægter til at afholde fradragsberettigede udgifter, og dermed generere skattetekniske underskud. Det hele fordrer blot, at investeringsselskabet placeret i off-shore landet ikke opfylder definitionen i aktieavancebeskatningsloven § 2a, og at de fem selskaber ikke er koncernforbundet eller på anden måde nærstående.

Eksempel på lovlig skattereduktion for personer:
Mere end fire danskere med formue, og som ikke er nærstående, går sammen om at etablere et selskab i et land, hvor selskabsskatten er nul.
De indskyder f.eks. hver en million kroner i off-shore selskabet som herefter køber obligationer for pengene. Pengene kan nu blive forrentet skattefrit i det udenlandske selskab. De kan så på et tidspunkt vælge at indskyde aktierne i selskabet i et dansk pensionsdepot, og få fuld fradragsret i den personlige indkomst for værdien af aktierne.
Muligheden for at indskyde unoterede aktier ind på en pensionsordning er blevet mulig efter vedtagelsen af lov nr. 423 af 6. juni 2005.